https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa6vzjcVMyuOs4Xh6mgmkTc8v1WUUiNgzTzaGp3Abg7JR5ck4kfw

مشهد تخفیف - هوش فرهنگی

-

مباحثی در هوش فرهنگی
سید امیدرضا حسینی

 

مقدّمه:
رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بین المللی و ناهمگونی نیروی کار ، توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و کسب وکار را به شناسایی و تقویت قابلیتهایی که به حضور اثربخش در محیط‌های بسیار پیچیده و پویای جهانی بینجامد ، معطوف کرده است . در میان این قابلیتها ، هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجهه مناسب با موقعیتهای چندفرهنگی به کار گرفت . هوش فرهنگی کمک می کند با درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف ، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم . (دیوید توماس و كر اینكسن / Cultural Intelligence  ) .

از سوی دیگرامروزه هوش ، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان ها و متفكران سازمانی از هوش تستی بر رویكرد های نوین به مقوله هوش است . یكی از انواع هوش ، هوش سازمانی است . هوش سازمانی، ما را برای تصمیم گیری سازمانی توانمند می سازد .هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی كه بر سازمان مؤثر است . داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی كه تأثیر زیادی بر كیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد .( فصلنامه پژوهشهای مدیریت سال سوم ، شماره هشتم، تابستان 1389)
تعاریف زیادی برای هوش تجاری وجود دارد ، اما به طور کلی هوش تجاری به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده است که این معماری بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به  مدیران جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن کمک می کند . هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها ، ابزار و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز هستند ، که با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیم گیری بهتر می شوند و در نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می بخشند .
با پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر سطح ، در لحظه و با کیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت . همچنین کارشناسان و تحلیل گران می توانند با استفاده از امکانات ساده ، فعالیتهای خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا نمایند . ( جلالوندی ، سونا ) .

1 - هوش فرهنگی (  Cultural Intelligence) :
بدون شک عصر حاضر را می توان دوران احیای ارزش های منابع انسانی نامید . بر این اساس ارزشمندترین دارایی هر سازمانی ، نیروی انسانی آن سازمان تلقی شده و به عنوان محور توسعه یاد می‌شود . در فضای رنگارنگ کسب‌ و کار امروزی ، مدیر باید بتواند از میان انبوه عادات ، باورها و اشاراتی که بیانگر ویژگی‌های کارکنان وی است راه باز کند . اکنون دیگر ‌تنها در خارج از مرزهای یک کشور نیست که به فرهنگ‌های بیگانه برمی‌خوریم . فرهنگ بیگانه همه‌جا هست ؛ در بنگاه‌ها، در حرفه‌های گوناگون و در مناطق مختلف . تعامل با افراد مستلزم درک و سازگاری است و به همین جهت در میان مهارتهای مورد نیاز قرن بیست و یک ، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. محیط کار جهانی ، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند . برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند . توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها ، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است . با توجه به اینکه امروزه جامعه اسلامی ایران در حوزه فرهنگی از جایگاه مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و هوش فرهنگی مدیران دولتی می تواند ، منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی در عرصه جهانی در حوزه های گوناگون برای میهن عزیزمان باشد . برای تحقق این هدف نهادهای فرهنگی به‌عنوان سیاستگذار نوآوری ، تحولات و تغییرات فرهنگی ، نیازمند مدیران فرهنگی حرفه‌ای هستند . از این‌رو توجه به ارتقای مهارت‌های دست‌اندرکاران بخش فرهنگ از جمله هوش فرهنگی برای توسعه این بخش دارای اهمیت ویژه‌ای است .( ماهنامه مهندسی فرهنگی / 1390 )
مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد . این دو ، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند (Earley & Ang ; 2003) . آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید ، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست . در این موارد ، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند ، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد . تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند .
در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک ، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند (Peterson ; 2004) . مطابق با این تعریف ،  درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیتهای خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است ، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد . هوش فرهنگی همچنین بینشهای فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعاملات میان فرهنگی وحضور موفق درگروه های کاری چند فرهنگی مفید است .( ماهنامه تدبیر- سال هجدهم- شماره181 )
امروزه اکثر سازمانها و افراد ، هوش فرهنگی را یک مزیت رقابتی و قابلیت استراتژیک می دانند . در محیط و بازار جهانی ، هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می شود . سازمانها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند ، می توانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند . هوش فرهنگی به منزله چسبی است که می تواند در محیط متنوع ، انسجام و هماهنگی ایجاد کند . افراد دارای هوش فرهنگی بالا، قادرند اثر قابل توجهی بر استراتژی های بازاریابی و توسعه محصول برای گروه های مشتریان در کشورهای مختلف داشته باشند . این افراد جزو داراییهای ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در زمان بحران ارزش خود را بیشتر نمایان می سازند .خوشبختانه برخلاف سایر جنبه های شخصیت انسانی ، هوش فرهنگی کسانی که روانی سالم دارند و از نظر حرفه ای و شغلی توانمند هستند ، قابل پرورش و توسعه است .
موارد زیر در توسعه مهارتهای هوش فرهنگی مؤثر است:
ـ با بکارگیری دیدگاه مثبت نسبت به تفاوتهای فرهنگی ، ابعاد فرهنگی سازمان و کارکنان خود را بشناسید.
ـ با استفاده از روشهای مختلف نظیر مشاهده ، پرسش و تفسیر نسبت به تجزیه و تحلیل سطوح مختلف فرهنگی افراد سازمان اقدام کنید.
ـ تنوع فرهنگی را بپذیرید و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگهای مختلف را ایجاد کنید.
ـ با توجه به میزان آشنایی با هر فرهنگ ، از استراتژی های خاص آن برای تعامل استفاده کنید.
ـ با نگرانیهایی همچون ترس از دست دادن هویت و خودمختاری فردی ، درمورد خود وکارکنانتان مقابله کنید . افراد سازمان باید احساس کنند که برای آنها و فرهنگشان ارزش قائلید.
ـ در مورد توانمندیهای هوش فرهنگی هر کجا احساس ضعف می کنید آموزش ببینید.
ـ چنانچه انگیزه کافی در کسب و توسعه مهارتهای هوش فرهنگی ندارید ، در خود این انگیزه را پرورش دهید.
ـ از افراد پیرامون خود که تجارب موفقی در محیطهای کاری متنوع دارند کمک بگیرید.
ـ فراموش نکنید هوش فرهنگی لازمه بقا در محیط رقابتی است لذا از این عنصر کلیدی غافل نشوید .
( رحیم زاده ، 1387 )

2 – هوش سازمانی ( Organizational   Intelligence ) :
تی ماتسودا (T. Matsuda ) ژاپنی یكی از پدیدآورندگان نظریه هوش سازمانیOI ، هوش سازمانی را تركیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی می داند . مدل هوش سازمانی كه ماتسودا معرفی می كند باعث یكپارچگی پردازش دانش انسان و دانش بر پایه ماشین در توانایی حل مسئله می شود .
بر خلاف خیلی ها ماتسودا تأكید می كند هوش ماشینی یك بخش یكپارچه از هوش یك سازمان است . از نظر وی كار سازمانی كه در واقع یك كار گروهی و تعاونی می باشد هم شامل عامل حل مسأله انسانی می باشد و هم شامل عامل حل مسأله ماشینی . از نظر ماتسودا هوش سازمانی ، به طور كلی مجموعه توانایی های ذهنی یك سازمان تعریف می شود .
از دیدگاه مك مستر (McMaster) هوش سازمانی قابلیت یك سازمان است به عنوان یك كل ، در افزایش اطلاعات ، نوآوری دانش عمومی و عمل مؤثر برپایه ایجاد دانش تعریف می شود . وی لانه مورچه ها را از لحاظ وجود هوش بررسی می كند و بیان می دارد كه لانه مورچه ها بی نهایت قابل انعطاف و قابل تعدیل است . حساسیتها و ادراكات این هوش ، حساسیت ایجاد می كند و بازخورد می گیرد . این كار برای یافتن غذا و حفظ لانه و بقای گونه ها ادامه می یابد . بعضی ها به طور باور نكردنی خانه هایی سیستماتیك و كاملی می سازند . دانش ، هوش و ظرفیت و قابلیت انجام این كار كجاست؟ این نه در ملكه هاست ، نه قوانین و نه مراكز منبع و انبار. پس ، انتظار داریم مورچه هایی بیابیم كه واقعا هوشمند و زیركند! هوش سازمانی منبعی است از آینده كه برای دستیابی به آن نیاز داریم تا متفاوت فكر كنیم ، متفاوت مدیریت كنیم ، و متفاوت سازماندهی كنیم .
سیمیچ (Simic) هوش سازمانی را اینگونه تعریف می كند : توانایی فكری سازمان جهت حل مسائل سازمانی . در این جا توجه روی انسجام توانایی های تكنیكی و توانایی های انسانی جهت حل و مسائل و مشكلات می باشد . صراحت هوش سازمانی در بر گیرنده كلیت ، اطلاعات ، تجربه ، دانش و درك مسائل سازمانی می باشد .
باهوش ترین سازمانها براساس این اصول عمل می کنند که
" هیچوقت ، خوب به اندازه کافی خوب نیست " و " باید از كار با اشیاء به سمت كار با فكر حركت كرد " .
“Good is never good enough”
Shifting from "Thing-work" to "Think-work”
از سویی دیگر كارل آلبرخت (Karl Albrecht) نویسنده و طراح هوش سازمانی OI ، هوش سازمانی را اینگونه تعریف می كند :
" ظرفیت قوه ی ذهنی سازمان برای انجام وظیفه یا یك اقدام مهم " .
هوش سازمانی بر اساس نظریه كارل آلبرخت در هفت بعد ؛1 -  چشم انداز استراتژیك 2 -  سرنوشت مشترك 3 -  میل به تغییر  4 -  روحیه 5 -  اتحاد و توافق 6 -  كاربرد دانش  7 -  فشار عملكرد  تعریف گردیده  تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملكرد مدیران مورد بررسی قرار گیرد . ( دكتر جعفر بیك زاد / محمد باقر علائی /  كریم اسکندری ، 1389 )
آلبرخت برای استفاده  درست از هوش سازمانی سه گام اساسی توصیه می كند .
گام اول) : آغاز اندیشیدن مدیران :
بهترین راه برای رهبران ارشد یك سازمان اندیشیدن و صحبت كردن درباره ی اقدام مهم به عنوان عمل یا عملیات با هوش می باشد . همیشه باید این سؤال توسط رهبران مطرح شود كه چگونه هوشمندانه تر عمل كنیم ؟
گام دوم) : دادن قدرت و اختیار فكر كردن به كاركنان :
وقتی كه پایین ترین و ساده ترین كارگر یا كارمند یك سازمان باور كند كه ایده ها ، تجارب ، بینش ، و افكار و پیشنهادات او مورد توجه قرار می گیرد تحسین می شود و این مسأله باعث می شود كه قدرت ذهنی فرد آزاد گردد و موجب خلاقیت و ابتكار كاركنان بشود .
گام سوم) : تهاجم بی وقفه و سیستماتیك به سمت علل جهالت و نادانی دسته جمعی :
از جمله عوامل و عللی كه موجب جهالت و ركود خلاقیت و ابتكار كاركنان در سازمان می گردد عبارتند از :
1 - ساختار سازمانی كه باعث ایجاد شكافهایی بین بخش ها و دسته های سازمانی می شود .
2- سیاست ها ، قوانین و مقرراتی كه با فرآیند ارزش ها مغایرت دارد .
3- مدیران بی رقیب ، بی تأثیر و غیر پویا .
4- رفتار های فرا مدیریتی كه افراد سازمان را بی انگیزه می كند .
5- رفتارهای ناعادلانه كه اخلاق و مفهوم سرنوشت مشترك را تخریب می كند .

3 – هوش تجاری  ( Business Intelligence ) :
فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند ، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفند هایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند . سازمانها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند ، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتوان پا به پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت ، می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت . بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در کسب و کارها یک الزام وضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود . ( مهرانی ، امیر / 1388 )
هوش تجاری BI مجموعه تواناییها ، تکنولوژی ها ، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید . ابزارهای هوش تجاری ، دیدگاه هایی از شرایط گذشته ، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می دهند . با پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر سطح ، در لحظه و با کیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .

هوش تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده تری را مانند استفاده‌های تجاری و غیر تجاری (نظامی و غیر‌انتفاعی) در بر دارد ، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند .
    سازمان به چیزی بیش از داده ها و اطلاعات نیاز دارد و آن ”هوش كسب و كار“ است .
    هوش كسب وكار دانشی درباره مشتریان ، رقبا، شركا ، محیط رقابتی و عملیات داخلی سازمان است كه سازمان را قادر به تصمیمات مهم ، اثربخش و استرات‍‍ژیك می كند .
    تكنولوژی هایی كه در ایجاد هوش كسب وكار به ما كمك می كنند :  پایگاهای داده ، سیستم های مدیریت پایگاهای داده ، انبارهای داده و داده كاوی .
    در ایجاد هوش كسب و كار دو نوع فرایند اطلاعاتی به ما كمك می كند :
       1) پردازش تراكنش پیوسته OLTP      جمع آوری اطلاعات ، پردازش و به روز رسانی آنها ( پشتیبانی پایگاهای داده و سیستم مدیریت پایگاهای داده از OLTP  )
       2) پردازش تحلیلی پیوسته        OLAP  دست كاری اطلاعات جهت پشتیبانی از تصمیم گیری ( پشتیبانی انبارهای داده و داده كاوی از OLAP ) ( دکتر موسی خانی )
در تعریفی دیگر داریم : هوش كسب و كار عبارتست از مجموعه ای از مفاهیم ، روشها و فرایندها كه هدف آن نه فقط اصلاح تصمیمات تجاری ، بلكه حمایت از تحقق استراتژی شركت است . وظایف اصلی كه بر عهده سیستمهای هوش كسب كار است ، شامل شناسایی هوشمندانه ، یكپارچه سازی ، تجمیع و تحلیل چند بعدی داده های به دست آمده از منابع اطلاعاتی گوناگون است كه این منابع هم شامل منابع داخلی و هم شامل منابع خارجی می شود . هوش کسب و کار توانایی درك ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط داخلی و خارجی در ارتباط با رقبا ، مشتریان و بازار صنعت  به منظور اتخاذ تصمیمات بلندمدت و كوتاه مدت استراتژیك است . ( مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین / 1390 )

چه نوع کسب و کاری می تواند از این راهکار بهره ببرد ؟
    شرکتهای تولیدی و فروش
•    بدست آوردن دیدگاه نسبت به افزایش یا کاهش سود حاصل از فروش . میزان فروش بر حسب نوع کالا، مناطق فروش ، کانالهای فروش . پیش بینی میزان فروش و سود آوری بر مبنای داده های قبلی .
•    کنترل و برنامه ریزی مناسب  برای منابع فروش
•    شناسایی مشتریان با ارزش
•    هماهنگی برنامه فروش با اهداف سازمانی
    شرکتهای سرمایه گذاری
•    بدست آوردن دیدگاه نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده و پیش بینی سود حاصله از منابع مالی اختصاص داده شده
•    بدست آوردن دیدگاه نسبت به شرایط هر یک از سرمایه گذاری های انجام شده به صورت جداگانه
•    کنترل اهداف و یا تعیین اهداف جدید بر مبنای گزارشات بدست آمده
•    تصمیم سازی برای انجام سرمایه گذاری های جدید بر مبنای تحلیل داده های پیشین
•    هماهنگی شرایط سرمایه گذاری با اهداف سازمانی
    شرکتهای خدماتی
•    تحلیل نوع خدمات بر مبنای موقعیت های مختلف ، زمان خدمت رسانی، هزینه های انجام شده و سود بدست آمده
•    بدست آوردن دیدگاه نسبت به  نحوه خدمت رسانی به مشتریان
•    تصمیم سازی در جهت نحوه ارائه خدمات
•    هماهنگی خدمات با اهداف سازمانی
    شرکتهای پروژه ای
•    بدست آوردن دیدگاه نسبت به شرایط پروژه های انجام شده در هر لحظه
•    بدست آوردن دیدگاه از بودجه و منابع تخصیص داده شده به پروژه
•    تحلیل ارزش کسب شده در طول مدت حیات پروژه
•    پیش بینی شرایط منابع موجود با پیشرفت پروژه
•    هماهنگ نمودن شرایط پروژه ها با اهداف سازمانی

چه افرادی در سازمان از پیاده سازی این راهکار بهره خواهند برد ؟
    مدیران ارشد
•    در اختیار داشتن محلی متمرکز برای مشاهده گزارشات مختلف از شرایط سازمان
•    افزایش ضریب اطمینان تصمیم سازی
•    کاهش هزینه ها با بدست آمدن دیدگاه نسبت به عملکرد بخشهای مختلف سازمان
•    بررسی شرایط اهداف سازمان و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف
    مدیران فروش ، عملیات ، پروژه
•    کنترل روند انجام امور با در اختیار گرفتن گزارشات تحلیلی
•    تقویت توان مشاوره به مدیران ارشد در جهت انتخاب بهترین استراتژی
    مدیران IT
•    کاهش حجم امور تکراری با خودکار نمودن فرآیندهای جمع آوری داده ها و گزارش سازی از آنها
•    مدیریت و امنیت متمرکز
•    استفاده از دانش موجود برای راهبری ابزارها     ( مهرانی ، امیر / 1388 )

مشکلات راه اندازی یک سیستم هوش تجاری در سازمان‌ها :
برای ایجاد هوش تجاری در یک سازمان موانع و مشکلاتی وجود دارد که در راه‌ حل ‌های پیشنهاد ‌شده برای سازمان باید برای مقابله با مشکلات مذکور تمهیداتی اندیشیده شود . این مشکلات عبارتند از :
•    ایجاد هوش تجاری در سازمان نیاز به همکاری تنگاتنگ بین واحدهای مختلف داخل و خارج سازمان دارد .
•    معمولاً تعیین و تعریف اهداف مورد نظر سازمان در هوش تجاری مشکل است .
•    اغلب سازمان‌ها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی ، راه اندازی هوش تجاری در یک سازمان را غیرعملی یا بسیار مشکل می‌دانند .
در راستای ایجاد هوش تجاری ، برخی چالش‌های مهم سازمان عبارتند از:
•    جمع‌آوری و یکپارچه‌کردن اطلاعات از پلت فرم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نامتجانس .
•    مدیریت سیستم‌های توزیع شده‌ای که هیچ نقطه مشترک کنترلی ندارند و دارای فعالیت‌های حساس به زمان می‌باشند .
•    بهبود دسترسی به داده‌ها بدون افزایش هزینه‌ها .
•    بهنگام‌سازی‌های متوالی داده‌های سازمان با افزایش سریع ترافیک بار زیادی را متحمل شبکه‌های ارتباطی‌ می‌کند .
•    استفاده مؤثر و بکارگیری مفید از فناوری‌های نوین بدون نیاز به زمان ازکارافتادن زیاد سیستم‌های سازمان و هزینه بالا و آموزش‌های مجدد حرفه‌ای برای کارکنان .
•    تهیه و بکارگیری سرورهای قابل گسترش برای اجرای برنامه‌های کاربردی .
•    تهیه و بکارگیری حافظه‌های ذخیره برای حفاظت داده‌ها به صورتی که قابل گسترش و قابل مدیریت باشند .
رسیدن به هوشمندی واقعی به این معناست که بتوان برای این چالش‌های مهم بهترین راه حل را پیدا کرد .

نتیجه گیری :
اگر چه بهره هوشی یا هوش ریاضی (IQ) از سالهای دور مورد توجه روانشناسان قرار داشته و آزمونهای بسیاری برای سنجش و روشهای بی شماری برای تقویت این نوع هوش ارائه شده است ، اما ابعاد جدید هوش مانند هوش مصنوعی ، هوش عاطفی و هوش فرهنگی تنها در سالهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . در این میان هوش فرهنگی از چند جهت شایسته بررسی بیشتری است . نخست اینکه ، هوش فرهنگی حتی در میان انواع جدید هوش از عمر و پیشینه کمتری برخوردار است و از این جهت موضوعی بکر و جذاب برای پژوهشگران محسوب می شود . دوم اینکه ، با گسترش فعالیتهای تجاری بین المللی ، نیاز به قابلیتی که مدیران را در برخورد با پیچیدگیهای فرهنگی پیش رو یاری رساند ، بیش از پیش احساس می‌شود . سوم این که هوش فرهنگی اگر چه در بیشتر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته ، متوجه نحوه تعامل با فرهنگهای ملی بیگانه بوده است ، اما قابلیت تعمیم به خرده فرهنگهای نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را نیز دارد . ازاین رو ، مدیران محلی نیز می توانند از آن در تعاملات روزمره بهره گیرند .
باتوجه به اکتسابی بودن بخش قابل توجهی از مهارتها و قابلیتهای هوش فرهنگی ، سازمانها باید در برنامه های آموزش و توسعه مدیران ، جایگاه ویژه ای برای تقویت این هوش در نظر بگیرند و با بهره گیری ازآموزشهای رسمی و غیر رسمی در جهت بهبود مهارتهای شناختی و رفتاری مدیرانشان گام بردارند .
از سویی سازمان‌ها و شرکت ‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی شده بر پایه OI می‌توانند اثربخشی استفاده از ساختارهای اطلاعاتی موجود را در راستای اهداف خود افزایش دهند و اطلاعات از حالت عملیاتی و محدود شدن به استفاده در لایه‌های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران سازمان توسعه یابند . این ابزارها می‌توانند برای همه اطلاعات و داده‌های تولید شده در سازمان مورد بهره‌برداری قرار گیرند .
وبالاخره با ارائه توان فناوری جدید هوش تجاری و معرفی برخی مزایا و محسنات آن و تمرکز آن بر تصمیمات سازمانی - بویژه تصمیمات کلان که توسط مدیران رده بالا گرفته می شود – می توان سختیهای کسب و کار امروز را تحلیل کرد تا توسط ارزیابی و تحلیلهای این فناوری جدید هوشمند ، قبل از اینکه مخاطرات ، سازمان را تهدید کنند و صدمات اقتصادی گزاف آنها مانع از بازار مناسب و باعث کاهش کیفیت عملکرد شود ، آنها را پیش بینی و چاره جویی کرد و همچنین پیش از آنکه فرصتها توسط چشمان ریزبین و دقیق رقبا شناسایی شوند و فرصت رشد و ترقی از سازمان گرفته شود ، آنها را به دست آورد که البته این اهداف صرفاً با اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند و در آمدن از رویای خوش تداوم ابدی شیوه کسب و کار تحقق خواهد یافت .

منابع :
1 - میرزاده لیلا ، میرزاده علیرضا ، فلاحتكار محمد حسین ، مقاله " هوش سازمانی : تلاقی سه دیدگاه معرفت شناختی و ارائه دیدگاهی جامع " .
2 - دیوید توماس و كر اینكسن ، هوش فرهنگی ، ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی ، دکتر احمد ودادی ، مهندس اعظم دشتی ، انتشارات میثاق ، تابستان 1387 .
3 - دكتر جعفر بیك زاد ، محمد باقر علائی ، كریم اسکندری ؛ مقاله " بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملكرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی " ،  فصلنامه پژوهشهای مدیریت سال سوم ، شماره هشتم ، تابستان 1389، صفحات 143-163 .
4 – جلالوندی ، سونا ، مقاله " هوش تجاری " .
5 – محمد مستمع ، وحید خاشعی ، مقاله " هوش فرهنگی مدیران ، عامل کلیدی موفقیت در مدیریت سازمان‌های هزاره سوم " .
6 – رحیم زاده ، مقاله " هوش فرهنگی " ، سال 1387 .
7 – مهرانی ، امیر ، مقاله " هوش تجاری برای مدیران " سال 1388 .
8 - محمد فاریابی ، علیرضا جلالی كلده ، فاطمه نیكبخت ، مقاله " بررسی تأثیر ویژگی های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان " ، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ، سال اول ، شماره اول ، بهار 1390 .
9 – محمد جواد نائینی ، منصوره عباسعلی زاده ، مقاله " هوش فرهنگی : سازگاری با ناهمگون ها " ، سال 1386 .
10 – سرشار یزدی ، محمد حسین ، مقاله " هوش سازمانی OI " .
11 – گلستانی ، امین ، مقاله " هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی " ، ماهنامه تدبیر، شماره  190 .

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • جوان مکانیک

 • آیه ۴۰ سوره نمل به خط ثلث. ترجمه آیه: این از فضل (بخشش و احسان) پروردگار من است.

  گوگل مپ

  کد اخبار

   

  لیست پزشکان متخصص مشهد


  نام

  تخصص

  آدرس

  تلفن

  دکتر دیانا حسینی

  متخصص زنان زایمان و نازایی

  مشهد – احمد آباد – عارف – ساختمان پزشکان بزرگمهر – طبقه 1

  38464544

  دکتر منیره پورجواد

  متخصص زنان ، زایمان و نازایی

  مشهد – بلوار کلاهدوز – نبش کلاهدوز 8 -ساختمان پزشکان – طبقه اول

  38404876

  دکتر فرحناز ثمره محمدیان

  متخصص پوست ، مو و زیبایی

  مشهد – احمدآباد- خیابان عارف 2 – ساختمان 1/30

  38409651

  دکتر وحید سپهر

  متخصص پوست ، مو و زیبایی

  مشهد – میدان بیمارستان امام رضا(ع) – ابتدای خیابان رازی- ساختمان ابن سینا

  38524912

  دکتر سعید حفیظی

  متخصص بیماریهای داخلی

  مشهد – چهارراه دکترا – بین ابن سینا 1و3 – ساختمان اطبا

  38554858

  دکتر مهستی محبی

  متخصص بیماریهای قلب و عروق

  مشهد – خیابان این سینا-طبقه سوم

  38524912

  دکتر مجید علوی

  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

  مشهد – خیابان احمدآباد – عارف 2مقابل رادیولوژی عارف – ساختمان پزشکان مهر – طبقه دوم

  38402255

  دکتر شکوفه حسینی

  متخصص زنان و زایمان

  مشهد – بلوار سجاد – بزرگمهر شمالی 1 – ساختمان آناهید – طبقه سوم

  37633770

  دکتر هوشنگ بزرگی

  متخصص پوست ، مو و زیبایی

  مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – بین سه راه هنرستان و سامانیه – وکیل آباد 16و18 – ساختمان یزدان – پلاک 230 – طبقه دوم

  38831761

  دکتر محمد صادق اسکندری فرد

  متخصص چشم

  مشهد – احمد آباد- نبش عارف یک- ساختمان آزاده-طبقه دوم

  38428838

  دکتر علی غیور

  متخصص کودکان و نوزادان

  مشهد – بلوار فردوسی – بین میدان جانباز و خیابان ثمانه – پلاک 141 – طبقه اول

  37671576 37671586

  دکتر فروغ راستین

  متخصص زنان ، زایمان و نازایی

  مشهد – احمدآباد-عارف ۲ -ساختمان 1/30 -طبقه دوم

  38460817

  دکتر گیتا ناز فکور بیات

  متخصص زنان ، زایمان و نازایی

  مشهد – احمد آباد – خیابان عارف – عارف 2 – ساختمان سما-طبقه دوم

  38417174

  دکتر سیمین طلایی

  متخصص بیماریهای پوست ، مو

  مشهد – احمد آباد – نبش عارف – پلاک 54

  38426366

  دکتر عباس نوری

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل

  مشهد – احمد آباد – خیابان عارف – بین عارف 2 و 4

  38473764

  دکتر سید حسن حسینی

  متخصص بیماریهای پوست ، مو

  مشهد – خیابان کوهسنگی – کوهسنگی 6 – نبش چهارراه اول – مجتمع پزشکی کوهسنگی

  38517377

  دکتر حمید کرمانی

  متخصص آسم و آلرژی

  مشهد – خیابان احمد آباد – نبش عارف 1 – ساختمان پزشکان آزاده – طبقه دوم

  38463545

  دکتر غزاله جعفری

  متخصص بیماریهای پوست ، مو

  مشهد – ابتدای بلوار سجاد – نرسیده به حامد – طبقه فوقانی داروخانه دکتر چراغی

  36023043

  دکتر محمد مومنی

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد

  38435363

  دکتر حسین موحداول

  متخصص اطقال

  مشهد –میدان ضد 

  38545770

  دکتر محمد رضا نوری

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - ساختمان 77

  38412218

  دکتر ملیحه نادری نسب

  متخصص اطقال

  مشهد – ابن سینا

  38591440

  دکتر احمد هاشم نژاد

  متخصص اطقال

  مشهد – چمران - ساختمان گلستان

  38592039

  دکتر میر حمید هاشمی نمین

  متخصص اطقال

  مشهد – شاهد 45

  36636066

  دکتر هادی ولی زاده

  متخصص اطقال

  مشهد – هفده شهریور - اول چهنو

  33644014

  دکتر صادق پور احمدی

  متخصص اطقال

  مشهد – خواجه ربیع 48

  37255535

  دکتر صادق پور احمدی

  متخصص اطقال

  مشهد – خواجه ربیع - خ مستوفی

  32721880

  دکتر افتخار محمودی

  متخصص قلب اطقال

  مشهد – سناباد - مولوی شمالی

  38416446

  دکتر محمد محمد زاده

  متخصص اطقال

  مشهد – ندرس ساختمان 12

  32257689

  دکتر ایرج گنجی

  متخصص اطقال

  مشهد – بین راهنمایی 3 و 5

  38404094

  دکتر هادی میرزاییان

  متخصص اطقال

  مشهد – کوی دکترا

  38433550

  دکتر علیرضا مدرسی

  متخصص اطقال

  مشهد – خیابان دانشگاه - مقابل سینما هویزه

  38592057

  دکتر کمال مرندی

  متخصص اطقال

  مشهد – باهنر

  38540993

  دکتر جمیل آزما

  متخصص اطقال

  مشهد – مدرس

  32227874

  دکتر مسعود مشیری

  متخصص اطقال

  مشهد – سناباد - ایرج جنوبی

  38411077

  دکتر حسین نصیریان

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - پرستار

  38428080

  دکتر فریبرز مصطفوی

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - محتشمی 1

  38429005

  دکتر نصرت لطفی

  متخصص اطقال

  مشهد – دکترا

  38417133

  دکتر منصوره امیدوار تهرانی

  متخصص اطقال

  مشهد – کوهسنگی - جنب داروخانه

  38426758

  دکتر محمد هادی امیریان

  متخصص اطقال

  مشهد – سجاد ساختمان 444

  37688890

  دکتر راضیه اخوان طبسی

  متخصص اطقال

  مشهد – وکیل آباد - سه راه زندان

  .............

  دکتر علیرضا ارژنگی

  متخصص اطقال

  مشهد – خواجه ربیع - سمزقند

  32701440

  دکتر محمد اسماعیلی

  متخصص اطقال

  مشهد – کوهسنگی - اسدی 4 - ساختمان پزشکان صدر

  38592392

  دکتر محمد حسن افخمی جدی

  متخصص اطقال

  مشهد – خیابان دانشگاه - چهارراه گلستان

  38542631

  دکتر محمدرضا بلور مشهدی

  متخصص اطقال

  مشهد – خواجه ربیع - اول کوچه پژمان

  32223666

  دکتر ابوالقاسم بهارلو

  متخصص اطقال

  مشهد – طلاب - سی متری - پلاک 29

  3738097

  دکتر عبدالله بنی هاشم

  متخصص اطقال

  مشهد – کوهسنگی 6 - ساختمان پزشکان

  38518283

  دکتر مهدی بهشید

  متخصص اطقال

  مشهد – سجاد

  37614455

  دکتر عباس تاج دینی

  متخصص اطقال

  مشهد – توحید - خیابان رضوی

  37248368

  دکتر عباس تاج دینی

  متخصص اطقال

  مشهد – امام خمینی

  32221294

  دکتر احمد بذر افشان

  متخصص اطقال

  مشهد – کوهسنگی 4

  38544031

  دکتر سعیده ترویج اسلامی

  متخصص اطقال

  مشهد – وکیل آباد - بلوار آب و برق

  38677520

  دکتر عبدالحسین تراب پرهیز

  متخصص اطقال

  مشهد – امام رضا

  38549955

  دکتر ناهید تفضلی مقدم

  متخصص اطقال

  مشهد – پیروزی - چهار چشمه

  38618612

  دکتر محمود دل آسایی

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - مقابل هتل هما

  38417030

  دکتر محمد رضا جهان شاهی

  متخصص اطقال

  مشهد – قاسم آباد - چهارراه راه آهن

  36615560

  دکتر محمود جلایر

  متخصص اطقال

  مشهد – میدان شهدا

  37245668

  دکتر عبدالعلی خوارزمی

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - خیابان عارف

  38400110

  دکتر سید محمد خاتمی

  متخصص اطقال

  مشهد – پیروزی - فلکه حر - درمانگاه پیروزی

  09155110826

  دکتر مهدی خادم

  متخصص اطقال

  مشهد – رودکی - بلوار زکریا

  38429700

  دکتر غلامحسین جدیر

  متخصص اطقال

  مشهد – پاسداران

  32224890

  دکتر محسن حری

  متخصص اطقال

  مشهد – پرستار 1

  38436700

  دکتر محمود حسینی

  متخصص اطقال

  مشهد – پیروزی

  38795060

  دکتر ساغر یزدانی

  متخصص اطقال

  مشهد – قاسم آباد - بین شریعتی 32 و 35

  36624770

  دکتر احمد حکیم زرگر

  متخصص اطقال

  مشهد – احمد آباد - بعد از بلوار رضا

  38402869

  دکتر حمیدرضا حقوقی

  متخصص اطقال

  مشهد – عبدالمطلب - کنار داروخانه

  37258752

  دکتر شهناز حقیقی

  متخصص اطقال

  مشهد – سجاد - اول بزرگمهر

  37688411

  دکتر وحید پراگمی متخصص اطقال مشهد – سجاد - ساختمان بهاران 37686353
  دکتر سیمین پرتوی متخصص اطقال مشهد – خیابان پرستار 38424295
  دکتر سید محمد جواد پری زاد متخصص اطقال مشهد – ابن سینا - ساختمان پزشکان 38593100
  دکتر شمسی رسولی متخصص اطقال مشهد – بلوار وکیل آباد - دانش آموز 7 36042918
  دکتر محمد علی رغیب متخصص اطقال مشهد – خیابان امامت - چهارراه آزادشهر 36041560
  دکتر رمضانعلی سامی راد متخصص اطقال مشهد – احمدآباد - جنب محتشمی 38408403
  دکتر علی اصغر طاهریان متخصص اطقال مشهد – قاسم آباد - حجاب 39 36624800
  دکتر غلامرضا زابلی نژاد متخصص اطقال مشهد – باهنر - بیمارستان سینا 38594385
  دکتر محمود صادق الحسینی متخصص اطقال مشهد – بلوار دانشجو - دانشجو 3 36042889
  دکتر جواد طباطبایی متخصص اطقال مشهد – احمد آباد - بین ابوذر 21-19 38400811
  دکتر ابوالقاسم زبیدی متخصص اطقال مشهد – خیابان سناباد 38406671
  دکتر محمد تقی صراف متخصص اطقال مشهد – خیابان ابن سینا 38544644
  دکتر علی اکبر سرجمعی متخصص اطقال مشهد – خیابان سناباد - غربی - چهارراه ارم 38436364
  دکتر سعید سعیدی رضوانی متخصص اطقال مشهد – خیابان مقدم - بین چهارراه برق و سیلو 32736061
  دکتر محمد حسین شفاعی متخصص اطقال مشهد – احمد آباد - ساختمان آینه چی 38412382
  دکتر ایمان کربلایی متخصص قلب اطفال مشهد - امام خمینی 32948565
  دکتر محمد قربانیان متخصص اطفال مشهد - مطهری شمالی - چهار راه 35 متری 37245947
  دکتر عباس قریب فوق تخصص اعصاب کودکان مشهد - خیابان دانشگاه - قبل از میدان تقی آباد 38416133
  دکتر سهیل عبادی متخصص اطفال مشهد - بیمارستان هاشمی نژاد 32226773
  دکتر ویکتوریا عراقی متخصص اطفال مشهد - خیابان سناباد - نبش آفرین 38416620
  دکتر هاشم عرفانیان متخصص اطفال مشهد - بلوار وکیل آباد 09153132805
  دکتر کاظم غفاری متخصص اطفال مشهد - آزادشهر- امامت 36 36049333
  دکتر ایرج غفرانی متخصص اطفال مشهد- خیابان دانشگاه- بعد از جنت 32224347
  دکتر صفر علی غفرانی متخصص اطفال مشهد- خیابان آبکو- ارم جنوبی 38432802
  دکتر یحیی فخر نبوی متخصص اطفال مشهد - خیابان دکترا - ابن سینا 38435666
  دکتر مهدی فرساد متخصص اطفال مشهد- خیابان احمد آباد - قائم 5 38415978
  دکتر علی آل شیخ متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد - نبش پرستار 1 38420470
  دکتر عباس پهلوان زاده متخصص چشم مشهد- خیابان امام رضا - قبل از چهار راه دانش 38592289
  دکتر میر نقی موسوی فوق تخصص شبکیه چشم مشهد- خیابان امام رضا- میدان بیمارستان 38541874
  دکتر محمد حسین موسوی نیک متخصص چشم مشهد- خیابان احمدآباد- نبش عارف 5 38435332
  دکتر فریدون موشخیان متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه -اول کفایی 38415455
  دکتر علیرضا مهدیزاده متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- عارف 38429339
  دکتر خداداد مرادیان متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه- شریعتی - ساختمان 707 38433565
  دکتر محمد مهدی آریانا متخصص چشم مشهد- خیابان مدرس - ساختمان 14 32254666
  دکتر علی گلستانی متخصص جراح چشم مشهد- خیابان احمد آباد- عارف 2 38421162
  دکتر ابولقاسم مشیر فلسفی متخصص چشم مشهد- بیمارستان امام رضا 38541469
  دکترامیر حسین خانی متخصص چشم مشهد- خیابان تلوزیون 38419609
  دکتر احمدیان شال چی متخصص چشم مشهد-  خیابان پرستار 1 38408308
  دکترمحمدحسن احمدیان شال چی متخصص چشم مشهد- بیمارستان هاشمی نژاد 38410910
  دکترعباس احمد زاده متخصص چشم مشهد- خیابان طلاب- سیمتری 32255919
  دکتر غلامحسین اعظم صادقی متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه 16 38544067
  دکتر علی اکبر بلوریان متخصص چشم مشهد- خیابان سجاد- چهارراه بزرگمهر 37680223
  دکتر رضا بااصل متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه - جنب بازار 38414281
  دکتر محمد برادران رحیمی متخصص چشم مشهد- خیابان ابن سینا- ساختمان اطبا 38596121
  دکتر محسن جواهریان متخصص چشم مشهد- خیابان کوهسنگی- کوهسنگی 24 38401957
  دکتر رحمت جاوید متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد پرستار1 38418730
  دکتر رحمت جاوید متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه - ساختمان ساسان 38512708
  دکتر عباس یار احمدی متخصص جراح چشم مشهد- خیابان ابن سینا- ساختمان 207 38412281
  دکتر حمید خاکشور متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد-  ملاصدرا 7 38401063
  دکتر جعفر حداد متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- بیمارستان گوهر شاد 38433084
  دکتر هما جراح نژاد متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد - خیابان رضا 5 38415171
  دکتر سید عبدالرضا حسینی نسب متخصص چشم مشهد- خیابان سجاد- خیابان مینا 37688444
  دکتر احمد یزدانی بایگی متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه 38434530
  دکتر عباسعلی یکتا متخصص چشم مشهد- خیابان ابن سینا 38410510
  دکتر مهین پرتوی متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- پاستور 38427594
  دکتر الیاس شمسی متخصص چشم مشهد- خیابان چمران- سه راه جم 38591063
  دکتر میترا سالاری متخصص چشم مشهد- خیابان مدرس- بالای داروخانه رضا 32222454
  دکتر خلیل شادکامی متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- ساختمان آهنچی 38433338
  دکتر غلامحسین صاقی متخصص چشم مشهد- خیابان دانشگاه 16 38544067
  دکتر رحیم ستاری متخصص چشم مشهد- خیابان چمران- سه راه جم 38547770
  دکتر محمد رضا صداقت متخصص  چشم مشهد- خیابان پرستار 1 38433350
  دکتر عباس شجاعی متخصص جراح چشم مشهد- خیابان احمد آباد - مقابل محتشمی 38445982
  دکتر عباس شجاعی متخصص جراح چشم مشهد- خیابان چمران - سه راه جم -ساختمان اطبا 38514134
  دکتر حسین صحی زاده متخصص چشم مشهد- خیابان امام رضا 32255355
  دکتر علی کاظمی متخصص چشم مشهد - احمد آباد - اول پرستار 38406952
  دکتر امان اله کریمی متخصص چشم مشهد- آزادشهر- امامت 7- ساختمان کاکتوس 36051395
  دکتر فاطمه قهرمانی متخصص چشم مشهد- احمد آباد- ابومسلم 38416436
  دکتر کاظم قاجاری متخصص چشم مشهد- احمد آباد  بعد از خیابان قائم 38437326
  دکتر محمد عابدینی متخصص جراح چشم مشهد- پرستار1 38404225
  دکتر مرتضی عدالت متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- ساختمان 44 38402293
  دکتر غلامرضا عشقی شرق متخصص چشم مشهد- خیابان احمد آباد- محتشمی 38400444
  دکتر عباس عظیمی متخصص چشم مشهد - خیام 9 38419181
  دکتر ابوالقاسم فلسفی متخصص چشم مشهد- خیابان امام زضا - میدان بیمارستان 38541469
  دکتر جهانگیر فرخ متخصص چشم مشهد- خیابان امام رضا- میدان بیمارستان 38541469
  دکتر محمد فرشچی متخصص چشم مشهد- خیابان ابن سینا 38543670
  دکتر احمد مولایی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان سجاد 37684828
  دکتر یحیی نوروز بیگی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان سجاد - نبش هدایت 37680731
  دکتر حسن ناهیدی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان دکترا - مقابل بهشت 38432324
  دکتر مهدی پورصادق متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان احمد آباد - عارف 5 38418484
  دکتر نعمت اله مختاری متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان چمران 38595575
  دکتر سید مرتضی میر صالحی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان چمران - جنب شهروروستا 32257852
  دکتر بهروز آزادگان متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان احمد آباد - ابتدای عارف 38403451
  دکتر محمود مصدق متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان باهنر 38543115
  دکتر محمد رضا لشگری متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان ابن سینا 1 38541791
  دکتر امیر لطف علی زاده متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان احمد آباد - اول قائم 38434151
  دکتر مسعود نقیب زاده متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- چهار راه دکتری - ساختمان پزشکان 38416699
  دکتر محمد نعیمی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان احمد آباد - عارف 38429339
  دکتر سعید امامی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد- خیابان دانشگاه - ساختمان ساسان 38517808
  دکتر بهروز ابراهیمی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان ابن سینا - ساختمان اطبا 38543365
  دکتر یوسف اسکندری متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان نواب صفوی 33643512
  دکتر غلامرضا ذبیحی متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان آزادشهر - امامت 5 36049621
  دکتر علی باقرزاده متخصص گوش،حلق و بینی مشهد - خیابان دانشگاه - بعد از چهارراه دکتری 38416616

   

  https://www.sarina724.com/frontend/web/upload/200-200/20161017102137.jpg

  شیشلیک شاندیز در

  رستوران ملل

  با توجه به رضایت مشتریان مشهد تخفیف از این رستوران ، می توانید با خیال راحت از امکانات این رستوران استفاده کنید. منتظر نظرات شما هستیم. مدیر سایت مشهد تخفیف


  http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/IMG_20171007_085833.jpg
  روغن کنجد حامد


  روغن زیتون حامد

  روغن آفتابگردان حامد
  در تاریخ 1395/11/13 اقدام به تاسیس شركت تولیدی روغن كنجد حامد سلامت چناران نمودیم و با دریافت پروانه از وزارت جهاد كشاورزی به صورت انبوه اقدام به تولید و بسته بندی انواع روغن های گیاهی نمودیم.


  دفتر مرکزی : بلوار پیروزی بین پیروزی 19 و 21
  38783224-09154293059 حامد اسماعیل زاده

   
  شعبه 1 : خیابان سلمان فارسی ، بین صفا و فلسطین
   اسماعیل زاده 38465598
  09352224056


   فقط مطمئن شوید که هم در آشپزخانه‌تان و هم برای مصارف درمانی از روغن‌ کنجد خالص استفاده می‌کنید.
  با ما تماس بگیرید و تا 30% تخفیف
  بمناسبت افتتاح بهره مند شوید.
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE7UuedhtIZXoj8_eourEobSiCLo_svkQ9CphHgL6mPJyGzX5wvg
  پخش بیسکوئیت فرخنده

  در مشهد مقدس
  09153042703

  فتحعلی زاده
  http://iran-banner.com/Portals/0/productimages/265482_46ed1.jpg
  نماینده پخش عسل سالار خمین
  در مشهد مقدس
  09153042703
  فتحعلی زاده

  https://www.sarina724.com/frontend/web/upload/200-200/20161017102137.jpg

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyq7m25QjPKKtRv5_yOiFhKV4D1c6U2rVDgA9PEul5GRasbvmg

  شیشلیک شاندیز در

  مجموعه توریستی و رستوران ملل شاندیز

  با توجه به رضایت مشتریان مشهد تخفیف از این رستوران ، می توانید با خیال راحت از امکانات این رستوران استفاده کنید. منتظر نظرات شما هستیم. مدیر سایت مشهد تخفیف

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد : شاندیز شهری در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران است. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شاندیز، دره‌های مصفا و پرآبی است که به همراه درختان سر به فلک کشیده، گلهای وحشی، آب و هوای معتدل شاندیز و رودخانه‌های روانی که از دامنه‌های شمالی کوه‌های بینالود سرچشمه می‌گیرند مناظر زیبایی را آفریده‌اند و گردشگران بسیاری را در تمام فصول سال به این ناحیه می‌کشانند که رودهای مغان، مج، مایان، دهبار، جاغرق، کنگ و زشک از جمله این رودها می‌باشند.[۱]

  این شهر در ۱۲ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.[۲] .[۳]