اسلاید  88;و

مشهد تخفیف | mashhadtakhfif سایت تخفیف و خرید گروهی - mashhadtourism

مجتمع زیست خاور مشهد
مجتمع زیست خاور

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
مجتمع الماس شرق مشهد
مجتمع الماس شرق

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
بازار بین المللی سپاد مشهد
بازار بین المللی سپاد

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

مجتمع تجاری پروما  مشهد
مجتمع تجاری پروما

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
برج تجاری آلتون مشهد
برج تجاری آلتون

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
بازار جنت  مشهد
بازار جنت

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

بازار رضا  مشهد
بازار رضا

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
پارک تفریحی خورشید مشهد
پارک تفریحی خورشید

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

 
پارک کوهسنگی  مشهد
پارک کوهسنگی

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

آرامگاه فردوسی  مشهد
آرامگاه فردوسی

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تاریخی

 
آرامگاه خواجه ربیع مشهد
آرامگاه خواجه ربیع

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تاریخی

 
ییلاق شاندیز مشهد
ییلاق شاندیز

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

 ییلاق طرقبه مشهد
ییلاق طرقبه

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

 
رستوران پسران کریم مشهد
رستوران پسران کریم

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : رستوران

 
پارک آبی ایرانیان مشهد
پارک آبی ایرانیان

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

مرکز خرید خورشید مشهد
مرکز خرید خورشید

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : مرکز خرید

 
چشمه گیلاس (گلسب) مشهد
چشمه گیلاس (گلسب)

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

 
رستوران ارم شاندیز مشهد
رستوران ارم شاندیز

استان : خراسان رضوی

دسته بندی : رستوران

مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد ، تخفیف ، مشهد 

 

اسلاید شو

 محمدصادق زرگری- دکترای مدیریت از امریکا  
مشاور مدیریت صنعتی 

سر فصل مشاوره ها :
1)اداره و راهبری موثر و كارآمد سازمان با یك بخش تخصصی از آن نظیر بخش‌های تولیدی، بازاریابی و فروش ، آموزش ، تحقیق و توسعه ، پژوهش ، بهره وری .

2)ایجاد تحول در یك بخش تخصصی سازمان

3) طراحی، هدایت و رهبری تحول در كل سازمان 

4) كارآفرینی با ایجاد فعالیت‌های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید

5)ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه‌های مزبور برای مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی

6) مدیریت استراتژیک ، مدیریت سازمان های پیچیده 

7) مدیریت اسلامی مکتب امام صادق (ع)