مشهد تخفیف چهارشنبه 10 آبان 1396 11:43 ق.ظ نظرات ()
http://www.xinode.org/wp-content/uploads/2014/03/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg

تخفیف شگفت انگیز :
چنانچه روغن کنجد را به صورت 10 لیتری ببرید . برای هر لیتر از 29 تومان به 19 تومان تخفیف خواهید داشت.

آدرس : فلسطین 19 پ 91
 روغن کنجد حامد 38465598

پیک رایگان

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/IMG_20171007_085833.jpg